הנחיות כלליות

הנחיות והבהרות בנושא לימודי תואר שלישי בפקולטה למשפטים

כללי

 1. הנחיות אלה באות לספק מידע והבהרות לגבי לימודי תואר שלישי בפקולטה, משלב הגשת המועמדות ועד לסיום התואר. הן באות להשלים את האמור בתקנונים הרשמיים: תקנון ללימודי דוקטורט של הפקולטה למשפטים והתקנון האוניברסיטאי. האמור להלן כולל מידע בלתי פורמאלי נוסף, אך בכל מקרה של סתירה, אם תתעורר,התקנונים הרשמיים הם המחייבים.
 2. הפקולטה עושה כל מאמץ לתת יחס אישי לכל תלמיד/ה ולהבטיח חוויית לימודים שאינה רק עשירה ופורייה ברמה האקדמית הגבוהה ביותר, אלא גם נעימה ומותאמת במידת האפשר לצרכים של התלמידים. אנא אל תהססו לפנות אלינו בכל שאלה או הערה, לרכזת לימודי הדוקטורט גב' יפה אליהו או ליו"ר הוועדה ללימודים מתקדמים פרופ' מרגית כהן, לפי העניין.
 3. מידע שוטף לתלמידי הדוקטורט בפקולטה (להלן גם: תלמידי מחקר) מופץ באמצעות רשימת התפוצה המיוחדת לכך .(law-d) מומלץ להצטרף לרשימה באמצעות הרכזת  מיד לאחר הקבלה ללימודים (וחובה לעשות זאת עם תחילת הלימודים).

המסלולים

ישנם שלושה מסלולים ללימודי תואר שלישי בפקולטה:

המסלול הרגיל מיועד למי שסיים תואר שני במשפטים עם תזה. תלמידים שמתקבלים במסלול זה נדרשים ללמוד את קורסי החובה לדוקטורט בפקולטה ולימודי השלמה נוספים בהיקף של 12 נ"ז בסך הכל. כמו כן, עליהם לכתוב, כמובן, את עבודת הדוקטור.

המסלול הישיר מאפשר לתלמידים מצטיינים להתקבל לדוקטורט ישירות בסיום התואר הראשון. במסלול זה, אף שמבחינת הפקולטה הקבלה היא ישירות לדוקטורט, לפי הכללים האוניברסיטאיים הרישום הוא תחילה במעמד של תואר שני. במסלול זה יש להשלים תוך שנתיים לימוד של 32 נ"ז, הכוללים את קורסי החובה לתואר השני (כמפורט בתקנון הפקולטה), תוך שמירה על ממוצע ציונים גבוה בקורסים אלה (ממוצע 88 ולא פחות מ-80 בכל קורס). תלמידים במסלול זה אינם צריכים לכתוב תזת תואר שני; לצורך קבלתם, על הוועדה ללימודים מתקדמים להשתכנע, כי גם בהעדר תזה, המועמדים/ות הם בעלי יכולת מחקרית גבוהה (זאת, על בסיס עבודות שכתבו במסגרת התואר הראשון או במסגרת אחרת), המאפשרת להם לגשת ישירות לכתיבת עבודת הדוקטור.

מסלול השלמה למחקר מיועד לתלמידים שהשלימו תואר שני במשפטים ללא תזה. מסלול זה כמוהו כמסלול הרגיל מבחינת דרישת הקורסים, אלא שיש בו דרישה לשמור על ממוצע של 85 ולא פחות מ-80 בכל קורס הנושא ציון מספרי. כמו כן, במסלול זה נדרשים הסטודנטים לכתוב עבודה מקבילה לעבודת תזה למוסמך, שאף תיבדק כמו תזה למוסמך. יש לקבל בה ציון 85 לפחות. ניתן לכלול את העבודה לאחר מכן כחלק מעבודת הדוקטור.

 

הגשת מועמדות וקבלה

 1. הפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית היא בין המוסדות המובילים בעולם בתחומה. בהתאם לכך, סטנדרט הקבלה ללימודי תואר שלישי בפקולטה הוא גבוה ביותר. הקבלה נעשית על-פי שיקול דעתה של הוועדה ללימודים מתקדמים בפקולטה. חשוב להבין כי תנאי הסף המפורטים בתקנון (ציון 85 בלימודי התואר השני וציון 85 בתזה; הצטיינות בין 20% המובילים במחזור בפקולטה - לקבלה למסלול ישיר) הם תנאי סף בלבד. לא כל המועמדים העומדים בתנאי הסף מתקבלים ללימודים, אלא רק מועמדים שהוועדה השתכנעה כי הם בעלי פרופיל של מצוינות ובסיכוי גבוה יכתבו עבודות דוקטור ברמה גבוהה שתכבד את האוניברסיטה העברית.

 2. על מועמדים המתעניינים בלימודי דוקטורט בפקולטה לאתר, בשלב ראשון, מנחה המתמחה בתחום המחקר המתוכנן. שיהיה מעוניין/ת להנחותם, חברי הסגל עשויים לבקש לעיין בעבודות קודמות, וכן לבקש מהמועמד/ת להגיש הצעת מחקר ראשונית.

 3. במצב האופטימאלי, הגשת המועמדות צריכה להיות מלווה לא רק בהסכמה פורמאלית של חבר/ת סגל להנחות, אלא גם בהמלצה שלו/ה לוועדה כי ראוי לקבל את המועמד/ת לתואר שלישי.

 4. גיוס מנחה אין משמעו קבלה אוטומטית. המשוכה הבאה והמשמעותית לא פחות היא קבלה על ידי הוועדה. יש להגיש את כל החומר לרכזת לימודי הדוקטורט בפקולטה ולרשות לתלמידי מחקר.

 5. לצד גיליונות הציונים, המלצות ועבודות מחקריות קודמות (תזה אם יש; מאמרים אם פורסמו; ועבודות סמינריוניות), נדרשת גם הגשה של "מסמך כוונות למחקר". מסמך זה צריך להוות הצעת מחקר ראשונית, שאורכו ב- 1,500  מילים, אשר יוכיח כי בידי המועמד יכולת להתחיל בעבודת המחקר לאור הגדרה ראויה של נושא המחקר ושיטת המחקר, וכן היכרות בסיסית עם הספרות והמחקר הקיימים בנושא זה. הכוונה היא שמדובר במסמך קצר יחסית, אך כזה המעיד על זיהוי נושא המחקר והיכרות ראשונית עם התחום והמחקר.  חשוב שמסמך הכוונות יכלול פירוט מספיק שיאפשר לוועדה להעריך את המועמד/ת. יש לגבש את המסמך בתיאום עם המנחה המיועד/ת, והוא יישלח לחוות-דעת של חבר/ת סגל נוסף/ת טרם הדיון בוועדה.

 6.  ניתן להגיש מועמדות פעמיים בשנה – עד למועד שמפורסם בכל שנה – בדרך כלל בחודש יוני לתחילת לימודים בסמסטר א', ובחודש ינואר לתחילת לימודים בסמסטר ב'.

 

עמיתי חשין ומלגות נוספות

 1. אחת ממטרות הפקולטה היא טיפוח דור העתיד של חוקרי המשפט. בהתאם לכך, הפקולטה משקיעה משאבים רבים בסיוע לתלמידי מחקר מצטיינים במיוחד, בעלי פוטנציאל להשתלב באקדמיה. דוגמה מרכזית לכך היא המעמד של "עמיתי חשין". מדי שנה, זוכים מספר מצומצם של תלמידים להתקבל למעמד של עמיתי חשין שמקנה להם מלגת מחיה, מלגות מחקר ונסיעות לכנסים וכן שטח עבודה משרדי בפקולטה. העמיתים מצדם מתחייבים להשקיע את מלוא זמנם במחקר (ללא עבודה מחוץ לאוניברסיטה), ולהשתלב בקהילה האקדמית בפקולטה (בפרט בדרך של נוכחות בסמינר המחלקתי ובסדנאות הדוקטורנטים ובתרומה להם; וכן בהשתלבות בפורום המחקר הרלוונטי לתחום שלהם). לפרטים מלאים קראו בתקנון עמיתי חשין.
 2. הן תלמידי מחקר פעילים והן מי שמגישים מועמדות להתקבל ללימודים בתואר דוקטור במשפטים - יכולים להגיש מועמדות לעמיתי חשין. הגשת המועמדות נעשית בחודש ינואר עבור תחילת לימודים/הצטרפות לתכנית באוקטובר.
   
 3. קיימות מלגות נוספות אוניברסיטאיות וחוץ-אוניברסיטאיות שהמידע עליהן מופץ מעת לעת לרשימת התפוצה. במקרים רבים, הפקולטה מתבקשת לדרג את המועמדים השונים או להמליץ עליהם. דירוג המועמדים נעשה על בסיס התייעצות עם המנחים וכן על בסיס התרשמות מהתרומה ומהמעורבות הכוללים של התלמיד/ה במסגרות הפעילות של תלמידי המחקר בפקולטה.

 

שלב א' ושלב ב' (לרבות: כתיבת העבודה, עבודה מול המנחה והוועדה)

 1. לפי הכללים האוניברסיטאיים, לימודי תואר שלישי מתחילים בשלב א'. בשלב זה, עובדים על הכנת הצעת המחקר שעל בסיסה תיכתב עבודת הדוקטור. הכוונה היא שדוקטורנטים יבצעו בשלב זה קריאה רחבה ומעמיקה שתעמיק את ידיעותיהם בתחומים הקשורים לעבודה ותאפשר להם לגבש את הטיעון המרכזי (ולו באופן טנטטיבי) שעל בסיסו יגובש מבנה העבודה. כלומר, שלב א' מוקדש לפיתוח מסמך הצהרת הכוונות להצעת מחקר מבוססת ומעמיקה יותר. זאת כמובן בתיאום שוטף עם המנחה. במקביל, יש לסיים את חובות הקורסים בשלב מוקדם ככל האפשר, אם כי סיום הקורסים אינו תנאי הכרחי למעבר לשלב ב'.
   
 2. במקביל לגיבוש הצעת המחקר או לאחר גיבוש טיוטה, המנחה צריך לפעול למינוי ועדה מלווה. הוועדה צריכה לכלול לפחות שני חברים נוסף למנחה, שלפחות אחד מהם אינו מהפקולטה. לאחר שהמנחה והוועדה המלווה אישרו את הצעת המחקר והרשות לתלמידי מחקר נתנה את אישורה הפורמאלי לכך, עובר/ת התלמיד/ה לשלב ב'.
   
 3. על פי כללי האוניברסיטה והפקולטה, יש לסיים את שלב א' תוך 18 חודש ממועד הקבלה לשלב זה. הסינון המרכזי נעשה בשלב הקבלה ולא במעבר משלב א' לשלב ב', ולכן ההנחה היא שכל מי שהתקבל מסוגל לכתוב עבודת דוקטור ראויה. לפיכך, בטרם תחילת הכתיבה עצמה, יש לוודא כי הצעת המחקר מפורטת וכי קיבלה אישור מסודר גם  מהמנחה וגם מהוועדה המלווה.
   
 4. תלמידים במסלול הישיר נדרשים להשלים את לימודי המוסמך בטרם יוכלו להירשם כתלמידי מחקר (בשלב א'). עם זאת, אפשר ומומלץ להתחיל לעבוד על הצעת המחקר במקביל לקורסים, דבר שיאפשר מעבר מהיר לשלב ב' בסמוך לרישום כתלמידי מחקר.
   
 5. בשלב ב' – יש להמשיך במחקר ולכתוב את העבודה, וכן להשלים את חובות הקורסים (אם טרם הושלמו). לפחות אחת לשנה, יש להעביר למנחה ולוועדה דוח התקדמות עם הפרקים שנכתבו עד לאותו שלב. על פי כללי האוניברסיטה, יש ברגיל להשלים את כתיבת הדוקטורט בתוך שלוש שנים וחצי ממועד הקבלה לשלב ב'.
   
 6. ניתן לכתוב את העבודה בעברית או באנגלית.
   
 7. קיימת אפשרות לכתוב דוקטורט אסופה (או דוקטורט מאמרים), בהסכמה של המנחה והוועדה המלווה. ככלל, דוקטורט מאמרים יכלול 4-3 מאמרים (כתלות בהיקפם, בכל מקרה לפחות שלושה) שיהיו קשורים מספיק זה לזה כדי ליצור רצף קוהרנטי ולאפשר אינטגרציה למכלול, ויש צורך לצרף להם מבוא וסיכום. להנחיות מפורטות ראו סעיף 9.3 בתקנון האוניברסיטאי.
   
 8. חברי הסגל מחויבים לאמור באמנת יחסי מנחה – תלמיד מחקר. בכל מקרה של בעיה בעבודה עם מנחה, אנא עדכנו את יו"ר הוועדה. ניתן גם לפנות ליו"ר הרשות לתלמידי מחקר.

קורסי הדוקטורנטים

תכנית הקורסים הייחודיים נבנתה במיוחד לתלמידי הדוקטורט בפקולטה. בכפוף לשינויים, היא כוללת את הקורסים הבאים:

 

 1. הסדנה "קריאה אקדמית – כיתת אמן" חושפת את התלמידים לטקסטים מכוננים בתחום המחקר המשפטי. במסגרתה דנים ברעיונות מרכזיים מתחומי משפט מגוונים שעשויים לתרום למחקר האישי של התלמידים, ובד בבד מחדדים את כישורי הקריאה הביקורתית של טקסטים אקדמיים. בכל שיעור מתארח/ת מרצה אחר/ת מהסגל הבכיר של הפקולטה, ומקיים דיון סביב טקסט בעל חשיבות מיוחדת בתחום המחקר שלו/ה.
   
 2. בסדנת דוקטורנטים וחוקרים צעירים מוצג בכל מפגש מחקר של דוקטורנט/ית (בדרך כלל בשלבים מתקדמים) או פוסט-דוקטורנט/ית בפקולטה. המטרה היא לאפשר לחוקרים צעירים להתנסות בהצגת מחקרם וכן לקבל משוב על עבודתם; לחשוף את המשתתפים למגוון המחקר הנערך על ידי חוקרים צעירים בפקולטה, לפתח כישורי קריאה ודיון ביקורתיים וכן לסייע בקידומה של קהילת חוקרים צעירים בפקולטה.
   
 3. הקורס "כתיבה אקדמית באנגלית" נועד לפתח ולחזק כישורי כתיבת מאמרים והצגתם באנגלית – יכולות הכרחיות בעולם האקדמי.
   
 4. הקורסים "מבוא לשיטות מחקר" ו"מבוא לסטטיסטיקה" נועדו לחשוף את תלמידי המחקר לשיטות מחקר אמפירי במדעי החברה (כמותי ואיכותני). ידע בסיסי זה חיוני כדי להבין טוב יותר מחקרים במדעי החברה ובמדעים אחרים (בעת עריכת מחקר בינתחומי), לאפשר שיתוף פעולה עם חוקרים מתחומים אחרים, ולפתוח אפשרות לעריכת מחקרים אמפיריים-משפטיים בהמשך גם באופן עצמאי – למי שיהיו מעוניינים בכך ויעמיקו את ידיעותיהם בתחום.
   
 5. תלמידי מחקר אשר משתתפים בסמינר אינם צריכים לכתוב עבודה סמינריונית. עם זאת, עליהם לעמוד בשאר חובות הסמינר (השתתפות פעילה). בקורסים אחרים, לרבות סדנאות, יש צורך לעמוד במלוא החובות של הקורס, כולל בחינות / ניירות תגובה.

 

פעילויות אקדמיות נוספות בתקופת הלימודים

 1. הסמינר המחלקתי שמתקיים בימי רביעי בצהריים הוא מוקד חשוב של פעילות אקדמית בפקולטה. במסגרתו, חברי הסגל ואורחים מציגים את עבודתם העכשווית, ומתקיים עליה דיון. תלמידי המחקר מוזמנים ומצופים להשתתף באופן פעיל. פרטים על ההרצאות, לרבות עותקים של המאמרים שיוצגו בכל שבוע, ניתן למצוא באתר הסמינר.
 2. הפעילות המחקרית בפקולטה בתחומים השונים מרוכזת בדפי הפורומים. מומלץ מאוד ליצור קשר עם ראשי / מרכזי הפורום בתחומים המעניינים אתכם, ולהצטרף לפעילויות של הפורום (סדנה מחקרית, הרצאות, כנסים).
 3. לפקולטה מגיעים מדי שנה עשרות אורחים מחו"ל לכנסים, להעברת קורסים מרוכזים ולשהות מחקרית. כדאי להיות מעודכנים ולנצל זאת כדי להיפגש עם חוקרים בתחומים שמעניינים אתכם. המידע מפורסם באתר הפקולטה: בעמוד מרצים אורחים וכן בלוח האירועים (לגבי כנסים). כדאי גם להתעדכן מבעוד מועד מול המנחה שלכם ומול ראש הפורום הרלוונטי לגבי אירועים ואורחים בתחום העניין שלכם.
 4. האוניברסיטה מעודדת יצירת קבוצות לימוד של דוקטורנטים מחוגים שונים החוקרים נושאים קרובים. זאת במסגרת פרויקט לימוד בחברותא. מסגרת זו מאפשרת מפגשים מעת לעת עם דוקטורנטים מדיסציפלינות אחרות ותורמת להעשרת חווית הלימוד ולמחקר. האוניברסיטה גם מעניקה מלגה צנועה ליוזמים/למרכזים של כל קבוצה.
 5. הצגת מאמר (שמבוסס על חלק מעבודת הדוקטורט) בכנסים היא התנסות רצויה ומומלצת. היא מאפשרת לכם להציג את עבודתכם בפני הקהילה הרלוונטית, לקבל משוב וליצור קשרים אקדמיים מועילים. מובן שלא כדאי להפריז בכך, כי זה גוזל זמן רב. הרשות לתלמידי מחקר מעניקה מימון לדוקטורנטים לנסיעה לכנס בחו"ל (לא יותר מפעם אחת במהלך התואר). לפרטים ולהגשת בקשה, יש לפנות ישירות לאתר הרשות לתלמידי מחקר. במקרים מיוחדים, גם הפקולטה מעניקה סיוע נוסף. בקשות יש להפנות ליו"ר הוועדה.
 6. ניתן ואף מומלץ לשלב תקופת שהות במוסד מחקרי בחו"ל תוך כדי לימודי הדוקטורט. עליכם לפנות ישירות למוסד המארח כדי לנסות לארגן שהות כזו, ולדאוג באופן עצמאי למימון. יש לתאם זאת עם המנחה ולעדכן את יו"ר הוועדה. במקרה של עמיתי חשין, ככלל הציפייה היא לשהות בפקולטה בכל תקופת המחקר, אולם במקרים מיוחדים עשויה הפקולטה לאשר שהות בחו"ל ואף סיוע במימון לכך. בקשות יש להפנות ליו"ר הוועדה.

 

סיום – והשלב הבא...

 

 1. באתר הרשות לתלמידי מחקר ישנן הנחיות טכניות מפורטות לגבי אופן הכנת העבודה להגשה. את העבודה יש להגיש לרשות לתלמידי מחקר לאחר קבלת אישור המנחה לכך, ולאחר שהוגש לרשות גם דוח של הוועדה המלווה על התקדמות התלמיד/ה.
 2. הרשות מתייעצת עם המנחה לגבי שופטים אפשריים, וממנה שלושה שופטים: המנחה עצמו ועוד שניים, שאחד מהם יכול להיות מבין חברי הוועדה המלווה (כלומר שופט "חיצוני" אחד). העדיפות היא למנות שופטים מחוץ לאוניברסיטה. כל אחד מהשופטים צריך למסור לרשות דוח (נפרד ועצמאי) בתוך חודשיים (או שלושה בתקופת פגרת הקיץ). לאחר מכן, מועבר החומר למליאת הרשות לתלמידי מחקר, והיא מחליטה אם לדרוש תיקונים לפני אישור הדוקטורט.