התמחויות מחוץ לפקולטה למשפטים

במסגרת לימודי המוסמך במשפטים, ניתן לשלב התמחות מחוץ לפקולטה. בכל אחת מן ההתמחויות, לומדים קורסים הנכללים במסגרת ההתמחות. על תלמידים המשלבים התמחות משפטית עם התמחות חיצונית ללמוד קורסים וסמינריונים משפטיים בהיקף של 20 נ"ז לפחות. פרטים מלאים בתקנון תואר מוסמך.

 

תחומי ההתמחות מחוץ לפקולטה:

  

  

התמחות באתיקה ופילוסופיה פוליטית

השלמות מתוך תכנית הבוגר:

 • 30312 חשיבה בקורתית (4 נ"ז)
 • 15103 מבוא לתורת ההגיון (3 נ'ז) 
 • 15100 מבוא לאתיקה ופילוסופיה פוליטית (4 נ"ז) (יינתן פטור על בסיס הקורס בתורת המשפט, בכפוף לאישור היועץ/ת ללימודי מוסמך בפקולטה למשפטים – כתלות באופן שבו נלמד קורס זה);
 • 15187 בעיות מרכזיות בפילוסופיה (2 נ"ז) או 15302 מבוא לתורת ההכרה (4 נ"ז).

 

קורסי מוסמך – בחירה של שלושה מבין אלה:

 • 15737 רגשות מוסריים, הלברטל (2 נ"ז)
 • 15731 פילוסופיה של קבלת החלטות, ניסן-רוזן (2 נ"ז)
 • 15730 נושאים באתיקה ופילוסופיה פוליטית, אנוך (4 נ"ז)
 • 15736 אריסטו אתיקה ניקומאכית, טאלר (3 נ"ז)
 • 54126 זכות הקניין הפרטי, אטאס (2 נ"ז) (נלמד באנגלית)
 • 56998 עוני אי-שוויון ומוחלשות, דה-שליט (2 נ"ז) (נלמד באנגלית).

[הרשימה עשויה להשתנות מעט משנה לשנה]

 

  

מוסמך במשפטים עם התמחות בניהול עסקים בסין

(התמחות חיצונית בבית הספר למנהל עסקים ובחוג למזרח אסיה)

ההתמחות פתוחה לתלמידי המסלול במשפט מסחרי ודיני תאגידים. במסגרת התמחות זו, יילמדו 20 נ"ז בפקולטה למשפטים, ובתוכן הקורסים הנדרשים מתלמידי תואר מוסמך. כמו כן, במקום קורסי בחירה במשפטים יילמדו:

 • מבוא למשפט סיני – 2-1 נ"ז (קורס חדש שהפקולטה תקיים ויהיה פתוח גם לתלמידי משפטים אחרים). ניתן ללמוד קורס זה כחלק מהמכסה של 20 נ"ז בפקולטה.
 • קורסים בבית הספר למנהל עסקים (6 נ"ז): מבוא למימון, כלכלה, שווקים ועסקים במזרח אסיה [מומלץ מאד ללמוד גם את קורסי המבוא לכלכלה אשר בדרך כלל מהווים דרישת קדם לשני קורסים אלה – אך אין חובה לכך].
 • קורסים בחוג ללימודי מזרח אסיה (8 נ"ז): סין בעידן המהפכות 1978-1900; סין העכשווית; קורס בחירה נוסף ממגוון הקורסים בחוג.
 • סיור לימודי בסין בנושא Doing business in China – , בן 10 ימים – בתשלום נפרד. הסיור ללא נקודות זכות ואינו מהווה דרישת חובה לתואר. את הסיור מארגן בית הספר למנהל עסקים.

 

 

מוסמך במשפטים עם התמחות במדע המדינה

 (התמחות חיצונית במחלקה למדע המדינה)

התכנית פתוחה לתלמידי מוסמך במשפטים בהתמחות במשפט ציבורי או בינלאומי בלבד. מספר המשתתפים בתכנית מוגבל.

במסגרת התכנית, נלמדות 20 נ"ז בפקולטה למשפטים ובתוכן קורסים הנדרשים מתלמידי תואר מוסמך. במקום קורסי בחירה במשפטים, יילמדו 16 נ"ז כדלקמן:

 

תלמידים ללא תואר בוגר במדע המדינה

 • אחד מחמישה קורסי הבסיס במדע המדינה (לפי בחירת התלמיד/ה): מבוא למדע המדינה, פוליטיקה השוואתית, משטר מדינת ישראל, תולדות המחשבה המדינית, מחשבה מדינית מודרנית (4 נ"ז);
 • גישות ותיאוריות במדע המדינה (4 נ"ז);
 • פוליטיקה ישראלית במבט השוואתי (4 נ'ז);
 • קורסי בחירה למוסמך של המחלקה למדע המדינה בהיקף כולל של 4 נ"ז שיאושרו על ידי היועץ למוסמך של המחלקה למדע המדינה.

ההתמחות נלמדת במהלך שנתיים. את קורס התשתית (קורס השלמה מהבוגר) יש לקחת בשנה הראשונה ומומלץ לקחת את שני קורסי המוסמך הנדרשים בשנה השנייה (את קורסי הבחירה ניתן לקחת בכל שנה).

 

תלמידים בעלי תואר בוגר במדע המדינה

 • גישות ותיאוריות במדע המדינה (4 נ"ז);
 • פוליטיקה ישראלית במבט השוואתי (4 נ"ז);
 • קורסי בחירה למוסמך של המחלקה למדע המדינה (בהיקף כולל של 8 נ"ז) שיאושרו בידי היועץ למוסמך של המחלקה למדע המדינה.

 

  

תואר שני LL.M. במשפט מסחרי עם התמחות במימון

החל בשנת הלימודים תשע"ד, מציעה הפקולטה למשפטים תואר שני במשפט מסחרי עם התמחות במימון. ככלל, התכנית מיועדת לתלמידי תואר שני במשפטים המתמחים במסלול האזרחי עם התמחות משנה במשפט מסחרי ודיני תאגידים. במקרים מיוחדים, ראש תחום ההתמחות במשפט מסחרי ודיני תאגידים יכול לאשר לתלמידים נוספים להצטרף לתכנית.

תחום המימון משיק לתחומי המשפט המסחרי ומספק תובנות כלכליות, תיאורטיות ומעשיות התורמות להבנה מעמיקה של תחומים כגון דיני תאגידים והרגולציה של שוק ההון. ההתמחות מוצעת במסגרת בית הספר למנהל עסקים.

מספר המקומות בתכנית מוגבל!

 

מבנה התכנית

התכנית כוללת 2 מסלולים נפרדים – לתלמידים עם רקע קודם ולתלמידים ללא רקע קודם (במנהל עסקים, בחשבונאות או בכלכלה). בשני המקרים, נוסף על למידת הקורסים המפורטים להלן, התלמידים נדרשים ללמוד קורסים בפקולטה למשפטים בהיקף של 20 נ"ז לפחות, בהתאם לפירוט הקבוע בתקנון לגבי כלל ההתמחויות החיצוניות.

 

מסלול 1: לבעלי רקע מקדים – 13 נ"ז

55904  מבוא למימון            (3 נ"ז, סמסטריאלי, מוצע בשני הסמסטרים)
55846  השקעות וניירות ערך   (3 נ"ז, סמסטריאלי, מוצע בשני הסמסטרים)
55832  ניהול פיננסי               (3 נ"ז, סמסטריאלי, מוצע בשני הסמסטרים)
סמינר במימון - מבין הסמינרים המוצעים בהתמחות.

 

לתשומת לבכם:
1. מבוא למימון הוא תנאי קדם לשני הקורסים: השקעות וניירות ערך ו-ניהול פיננסי.
2. השקעות וניירות ערך ו-ניהול פיננסי - הם תנאי קדם לסמינר.
3. סטודנט שלמד בעבר את מבוא למימון ילמד במקומו את אחד מקורסי הבחירה בהתמחות במימון.
4.רשימת הקורסים עשויה להשתנות משנה לשנה בהתאם להיצע הקורסים בביה"ס למנהל עסקים.

 

מסלול 2: לסטודנטים ללא רקע מקדים – 21 נ"ז

55795  כלכלת עסקים א' (מיקרו)  (4 נ"ז סמסטר א')
55751  כלכלת עסקים ב' (מאקרו) (4 נ"ז סמסטר ב')
55904  מבוא למימון                   (3 נ"ז, סמסטריאלי, מוצע בשני הסמסטרים)
55846  השקעות וניירות ערך       (3 נ"ז, סמסטריאלי, מוצע בשני הסמסטרים)
55832  ניהול פיננסי                   (3 נ"ז, סמסטריאלי, מוצע בשני הסמסטרים)
סמינר במימון - מבין הסמינרים המוצעים בהתמחות.

לתשומת לבכם:
1. השקעות וניירות ערך וניהול פיננסי הם תנאי קדם לסמינר.
2. הסטודנטים ילמדו את הקורס בסטטיסטיקה המוצע בפקולטה למשפטים.
3. כלכלת עסקים א' היא תנאי קדם (או במקביל) למבוא למימון.
4.מבוא למימון הוא תנאי קדם לשני הקורסים: השקעות וניירות ערך וניהול פיננסי.
5.רשימת הקורסים עשויה להשתנות משנה לשנה בהתאם להיצע הקורסים בביה"ס למנהל עסקים.
   

  

 

תכנית התמחות בלימודי מגדר (3651)

חקר המגדר משלב ידע מתחומים מגוונים ומהווה גוף ידע אקדמי חשוב ובולט באוניברסיטאות המובילות ברחבי העולם המערבי בעשורים האחרונים. קטגוריית המגדר היא כיום במרכז תחומי המחקר השונים המכירים בכך כי ללא נקודת המבט המגדרית לא ניתן להסביר תופעות מרכזיות בחברה כגון: מבנה המשפחה, תופעות פתולוגיות וקליניות, אי-שוויון בשוק העבודה, בזירות החינוך והרווחה, התנהגות פוליטית, שיח של זכויות, רגשות וייצוגים תרבותיים .

מרכז לייפר ללימודי נשים ומגדר שבפקולטה למדעי החברה באוניברסיטה העברית מציע תכנית התמחות בלימודי מגדר. התכנית מיועדת לתלמידי/ות מוסמך בפקולטות השונות באוניברסיטה העברית המעוניינים/ות להתמחות בתחום זה. התכנית שואפת לטפח דור של חוקרות וחוקרים שיחברו את התיאוריות המגדריות הרבות המתפתחות בעולם המערבי בעשורים האחרונים אל המציאות הישראלית. תיאוריות אלה רואות במגדר כלי אנליטי לבחינת שינויים היסטוריים, פוליטיים, חברתיים, תרבותיים ומשפטיים ולהבנת התהוותם ופעילותם של מבנים ומנגנונים בחברה. לימודי מגדר עוסקים בחקר יחסי הגומלין שבין הבניית הנשיות והגבריות לבין תהליכים תרבותיים וחברתיים בתקופות שונות. מטרת הלימודים בתכנית היא להעמיק את תחומי הידע האקדמי, להדק את זיקתם לשיח החברתי והתרבותי ולהוסיף את נקודת המבט המגדרית לתחומי הידע השונים שהתלמידים/ות מגיעים מהם. ההתמחות, המשלבת בין תחומי דעת שונים, היא תכנית ייחודית המיועדת לתלמידים/ות מצטיינים/ות .

 

מבנה התכנית

לימודי ההתמחות במגדר מתקיימים במקביל ללימודים לתואר מוסמך בחוג דיסציפלינארי ומשולבים בהם. תכנית ההתמחות מציעה מערך שיעורים דו-שנתי המורכב מארבעה חלקים: לימודי בסיס של תיאוריות מגדר מתקדמות, סמינריון, קורסי בחירה וקולוקוויום מדעי. מטרת מערך זה היא להעמיק את הידע של הסטודנטים/יות בחשיבה תיאורטית מתקדמת לצד עיסוק במגוון רחב של תחומי ידע. מגוון רחב זה יקנה לסטודנטים/יות כלי לניתוח רעיונות מובנים של מגדר, זהות ופוליטיקה מינית, ויוביל לפיתוחה של הבנה מחודשת של מבנים חברתיים ותרבותיים אלה. בכל שנת התמחות, יתקיים קולוקוויום מדעי שבו חוקרים וחוקרות מאוניברסיטאות בארץ ובעולם יציגו עבודות חדשות מזוויות מבט מגוונות ויאפשרו להרחיב את הידע בתחום המגדר .

מסיימות/י התכנית אשר ימלאו את החובות האקדמיות של תכנית ההתמחות, יהיו זכאיות/ים לציון התמחות בתעודה "מוסמך אוניברסיטה ב[שם החוג הראשי] ובהתמחות במגדר ".


תנאי הקבלה לתכנית ההתמחות במגדר

 • לתכנית יתקבלו העומדות/ים בדרישות הקבלה ללימודי המוסמך בפקולטות ובבתי הספר באוניברסיטה, בציון 85 לפחות .
 • הקבלה לתכנית מותנית באישור של יועצי המוסמך בחוגים ובאישור מרכזת תכנית ההתמחות בחקר המגדר .

 

להכרה בהתמחות יידרשו 16 נ"ז לפי החלוקה :
קורסי חובה (לרבות קולוקוויום מדעי): 8 נ"ז
סמינר: 4-2 נ"ז 
קורסי בחירה: 6-4 נ"ז.

 

קורסי בחירה של מרכז לייפר הפתוחים לכלל הסטודנטיות/ים

שם המרצה

שם קורס

נ"ז

מס' קורס (אם יש)

ד"ר רננה אלרן

נשים כתיבה, שיגעון: מבט פסיכולוגי-היסטורי-תרבותי

2

קורס קיץ טרם נקבע מספר בהרשמה מראש

ד"ר דורית אשור

סוגיות בלימודי מגדר -  בין טקסט, זהות ותרבות

4

54227

ד"ר ענבל וילמובסקי

שיטות וסוגיות במחקר פמיניסטי

2

 

קורס נוסף לסמסטר ב' טרם נסגר סופית

 

2

 

 

מרכז לייפר ללימודי נשים ומגדר - הפקולטה למדעי החברה, גוש 7, חדר 4706 טלפון: 02-5883455

לדף הפייסבוק של מרכז לייפר ללימודי מגדר

 

 

התמחות בניהול, תכנון ומדיניות הסביבה

 

 

 

 

התמחות בלימודים עירוניים

מוסמך במשפטים עם התמחות בתכנון עירוני ואזורי

 

במסלול זה ניתן לשלב לימודים לתואר מוסמך במשפטים עם התמחות בתכנון עירוני ואזורי. ההתמחות כוללת 23 נ"ז (19 נ"ז – קורסים; 4 נ"ז - עבודה סמינריונית) וכן 6.5 נ"ז בקורסי השלמה (מבוא לממ"ג וגיאוגרפיה של פעילות כלכלית), אם לא למדו קורסים אלו בתואר הראשון. על כך יש להוסיף את חובות המוסמך במשפטים. נכונות חוג האם להכיר בחלק מלימודי ההתמחות כלימודי בחירה משתנה מחוג לחוג.

 

ההתמחות בתכנון עירוני ואזורי בתוספת לימודי ההשלמה כוללת את לימודי הליבה הנדרשים ממתכנן ערים. היקף הלימודים בתחום התכנון העירוני מצומצם יותר מאשר בתואר בגיאוגרפיה ותכנון עירוני ואזורי, אולם סטודנטים במסלול זה מתמחים בעולם ידע נוסף, שבמקרים רבים הוא סינרגטי לתחום התכנון, ושילוב זה עשוי לפתוח אופקים ייחודיים הן בממד העיוני-התיאורטי והן בשוק העבודה.

 

 

מוסמך במשפטים עם התמחות בלימודים עירוניים ואזוריים

 

במסלול זה ניתן לשלב לימודים לתואר מוסמך במשפטים עם התמחות בלימודים עירוניים ואזוריים. התמחות זו כוללת 17 נ"ז ולא נדרשים בה קורסי השלמה. ההתמחות מעניקה ידע בסיסי בלימודים עירוניים ובתכנון עירוני, כתוספת לעולם הידע של חוג האם, ומתאימה בפרט לאלה המעוניינים להיחשף לעולם הלימודים העירוניים ולתכנון העירוני, אך ללא הגדלה מאוד משמעותית של מספר נ"ז הנדרשות במסגרת לימודי התואר.