התמחויות מחוץ לפקולטה למשפטים

במסגרת לימודי המוסמך במשפטים, ניתן לשלב התמחות מחוץ לפקולטה. בכל אחת מן ההתמחויות, לומדים קורסים הנכללים במסגרת ההתמחות. פרטים מלאים בתקנון תואר מוסמך.

 

תחומי ההתמחות מחוץ לפקולטה: