תואר מוסמך מואץ בלימודי אירופה ובלימודי גרמניה בת ימינו לתלמידי משפטים