עו"ד באנה שגרי

Bana Shoughry

נושא עבודת הדוקטורט: אקטיביזם משפטי של עורכות דין פלסטיניות בישראל.

מנחים: פרופ' מיכאיל קרייני ופרופ' שירין אמיר-מואזמי.