גד רונן

Gad Ronen

נושא עבודת הדוקטורט במשפטים: חזקת תקינות המנהל.

מנחה: פרופ' יואב דותן.