גל קפלן-הראל

תמונת פספורט - גל קפלן הראל

נושא הדוקטורט: Police Use of Force in Police-Citizen Encounters: Immediate "Triggers" and the Israeli Arena

מנחים: פרופ' באדי חסייסי וד"ר טל יונתן זמיר