חנן רביב

hanan.raviv@mail.huji.ac.il

נושא עבודת הדוקטורט: ההשלכות של רובוטים אוטונומיים רפואיים על דיני הנזיקין.