רננה שוורץ

Renana Schwartz

נושא עבודת הדוקטורט: ביקורת מבחן האדם הסביר בהפרת זכויות יוצרים.

מנחה: פרופ' גדעון פרחומובסקי.