שחר קטוביץ

Shachar Katovitz

נושא עבודת הדוקטורט: הענישה הפלילית התנאית כשיקוף תיאולוגי-היסטורי.

מנחים: פרופ' אלון הראל וד"ר שי עקביא ווזנר.