שני פרידמן

shani friedman

נושא עבודת הדוקטורט: דיני מדף היבשת הבינלאומי.

מנחה: פרופ' משה הירש.