תואר מוסמך במשפטים בהתמחות בקניין רוחני ומדעי התרופה

תכנית בינתחומית לתואר שני - הפקולטה למשפטים בשיתוף בית הספר לרוקחות

לפירוט מספרי הקורסים, שמות המרצים ולוחות הזמנים בשנה"ל תשע"ט ראו כאן ובשנתון הפקולטה באינטרנט

כללי:

הפקולטה למשפטים, בשיתוף עם בית הספר לרוקחות שבפקולטה לרפואה, מציעה תוכנית ייחודית לתואר מוסמך בנושא קניין רוחני ומדעי התרופה (IP/Pharma).

תחום התרופות מתאפיין באתגרים משפטיים ומדעיים ייחודיים, כמו גם בהשלכות כלכליות משמעותיות. התכנית מציעה הזדמנות ייחודית להתמחות בתחום המצוי בחזית המדע והמשפט, באמצעות הכשרה בינתחומית המשלבת קורסים וסדנאות משפטיים ומדעיים.

התכנית פתוחה לתלמידים בעלי תואר ראשון במשפטים, או בתחום מדעי הטבע. המשתתפים שיעמדו בדרישות התכנית יהיו זכאים לתואר שני מפקולטת האם: לסטודנטים למשפטים יוענק תואר מוסמך במשפטים (LL.M.), עם התמחות בקניין רוחני ומדעי התרופה; לסטודנטים למדעי הטבע יוענק תואר מוסמך במדעי הטבע (M.Sc.) עם התמחות בקניין רוחני ומדעי התרופה.

על סגל המרצים נמנים מומחים בעלי שם בתחום הפארמה מן האקדמיה ומן הפרקטיקה.

הלימודים (קורסי החובה) ירוכזו במהלך יומיים בשבוע, תוך מתן אפשרות להשלמת התואר תוך שנתיים.

מבנה הלימודים לקראת התואר לבעלי תואר ראשון במשפטים:

תלמידי התכנית בעלי תואר ראשון במשפטים ילמדו 36 נקודות זכות לפי הפירוט שלהלן:

 • 4  נ״ז - לימודי חובה כלליים לתואר שני,
 • 8  נ״ז - סמינריונים בתחום הקניין הרוחני,
 • 10  נ״ז - קורסים מהחלק המשפטי של התכנית, לרבות קורסי חובה
 • 14  נ״ז - קורסים שיוצעו בבית הספר לרוקחות, לרבות קורסי חובה

רשימת הקורסים ותנאי קדם (לבעלי תואר ראשון במשפטים)

חלק מן הקורסים יינתנו אחת לשנתיים;
כפוף לשינויים, לפי שיקול דעת מנהלי התכנית

 

קורסי חובה

הפקולטה למשפטים:
 • דיני קניין רוחני -  4 נ"ז, או מבוא כללי לקניין רוחני ללא משפטנים – 2 נ"ז
 • דיני פטנטים - 2 נ"ז  (תנאי קדם: מבוא לקניין רוחני ללא משפטנים או קורס מקביל בקניין רוחני מתכנית התואר הראשון במשפטים)
 • פטנטים בענף התרופות: נקודות מבט שונות - 2 נ"ז (תנאי קדם: מבוא לקניין רוחני ללא משפטנים או קורס מקביל בקניין רוחני מתכנית התואר הראשון במשפטים, לימוד דיני פטנטים במקביל)
 • סדנא- עבודתו של בוחן פטנטים בתחום הפארמה - 2 נ"ז(תנאי קדם: מבוא לקניין רוחני ללא משפטנים או קורס מקביל בקניין רוחני מתכנית התואר הראשון במשפטים, לימוד דיני פטנטים במקביל)
 • לימודי חובה כלליים לתואר שני במשפטים - 4 נ"ז(כמפורט בשנתון)

 

ביה"ס לרוקחות:
 • רגולציה של ענף התרופות (ניסויים והליכים לאישור תרופות) –2 נ"ז
 • הבסיס הכימי לגילוי רציונלי של תרופות- 2 נ"ז
 • יסודות הפרמקולוגיה - 2 נ"ז(תנאי קדם: תכנון וגילוי רציונלי של תרופות)
 • עקרונות בסיסיים בפיתוח תרופתי - 2 נ"ז(תנאי קדם: תכנון וגילוי רציונלי של תרופות, יסודות הפרמקולוגיה)
 • תובנות במערכות למתן תרופה - 2 נ"ז (תנאי קדם: תכנון וגילוי רציונלי של תרופות, יסודות הפרמקולוגיה, עקרונות בסיסיים בפיתוח תרופתי)

 

קורסי בחירה בתשע"ט

הפקולטה למשפטים:

 • העברה ומסחור טכנולוגיות– היבטים מעשיים–  2 נ"ז(תנאי קדם: מבוא לקניין רוחני ללא משפטנים או קורס מקביל בקניין רוחני מתכנית התואר הראשון במשפטים)
 • Pharmaceutical Antitrust Law- 1 נ"ז
 • קורסים אחרים מתוך קורסי הבחירה(כמפורט בשנתון) בתחום הקניין הרוחני (מתוך היצע הקורסים המשתנה של הפקולטה, כמפורט בשנתון)

 

ביה"ס לרוקחות:

 • התעשייה הביו-רפואית יסודות ואופקים - 4 נ"ז
 • קורסי בחירה לבעלי רקע ביולוגי-מדעי הטבע (מהיצע קורסי הפקולטה לרפואה ללימודים מתקדמים, כמפורט בשנתון הפקולטה לרפואה)

סמינרים

 • שני סמינרים מתוך היצע הסמינריונים בתחום הקניין הרוחני, כמפורט בשנתון

 

לפרטים נוספים והרשמה: גב' פאולה צמח, מזכירות הפקולטה למשפטים: paulaz@savion.huji.ac.il      

לברושור אודות התכנית