נעה אלשיך

NoaAl@justice.gov.il

 

נושא עבודת הדוקטורט: עבירת הגניבה ותפקיד אלמנט הכוונה לשלילת קבע בקביעת היקפה.

 

מנחים:

פרופסור מרים גור-אריה (האוניברסיטה העברית)

פרופסור ג'רמי גנס (אוניברסיטת מלבורן)

פרופסור פיטר ראש (אוניברסיטת מלבורן)