תואר מוסמך במשפטים

הלימודים לתואר מוסמך במשפטים נועדו לאפשר לבעלי תואר בוגר במשפטים להעמיק ולמקד את השכלתם המשפטית באחד מתחומי ההתמחות או התמחויות המשנה המפורטים בהמשך.

לימודי המוסמך מתקיימים בשני מסלולים:

מסלול מחקרי (עם עבודת גמר) באחד מתחומי ההתמחות.

מסלול לא-מחקרי (ללא עבודת גמר) באחד מתחומי ההתמחות או ללא התמחות.

 

היקף הלימודים במסלול המחקרי הינו 32 נ"ז.

היקף הלימודים במסלול הלא מחקרי הינו 36 נ"ז.

 

 

מבנה תכנית הלימודים לתואר מוסמך (מחקרי ולא-מחקרי עם התמחות)

1. קורסי חובה לכלל התלמידים לתואר מוסמך במשפטים בהיקף 4-5 נ"ז;

2. קורסי חובה ייחודיים לתחום ההתמחות בהיקף 4-5 נ"ז;

3. סדנה מחקרית אחת לפחות, בהיקף של 2-3 נ"ז;

4. שני סמינריונים בתחום ההתמחות;

5. קורסי בחירה בתחום ההתמחות (או בתחום התמחות המשנה) להשלמת מכסת השיעורים לתואר;

6. עבודת גמר (במסלול המחקרי בלבד).

 

תחומי התמחות בתואר המוסמך במשפטים

הלימודים לתואר מוסמך במשפטים נערכים בארבעה תחומים, שבכל אחד מהם מוצעות התמחויות, כמפורט להלן:

 

משפט ציבורי ובינלאומי:

א) תואר מוסמך במשפטים במשפט ציבורי ובינלאומי; 

ב) תואר מוסמך במשפטים במשפט ציבורי ובינלאומי, התמחות במשפט ציבורי;

ג) תואר מוסמך במשפטים במשפט ציבורי ובינלאומי, התמחות במשפט בינלאומי.

 

משפט אזרחי:

א) תואר מוסמך במשפטים במשפט אזרחי; 

ב) תואר מוסמך במשפטים במשפט אזרחי, התמחות במשפט פרטי; 

ג) תואר מוסמך במשפטים במשפט אזרחי, התמחות במשפט מסחרי ודיני תאגידים; 

ד) תואר מוסמך במשפטים במשפט אזרחי, התמחות בדיני קניין רוחני. 

 

משפט פלילי:

תואר מוסמך במשפטים במשפט פלילי.

 

משפט עברי:

תואר מוסמך במשפטים במשפט עברי. 

 

מבנה תכנית הלימודים לתואר מוסמך כללי במשפטים

  1. קורסי חובה כלליים לתואר מוסמך במשפטים בהיקף 4 נ"ז;
  2. קורסי חובה של תחום ההתמחות בהיקף של 4 נ"ז לפחות;
  3. סדנה מחקרית אחת לפחות בהיקף של 2 או 3 נ"ז;
  4. שני סמינריונים מתוך הסמינריונים בלימודי מוסמך;
  5. קורסי בחירה מתוך קורסי הבחירה בלימודי מוסמך להשלמת מכסת השיעורים לתואר.

 

הרשמה לתואר מוסמך במשפטים

ראש הוועדה ללימודים מתקדמים: פרופ' מרגית כהן, margit.cohn@mail.huji.ac.il

היועץ לתואר מוסמך: פרופ' משה הירש,  moshe.hirsch@mail.huji.ac.il

רכזת לימודי המוסמך: גב' פאולה צמח,  paulaz@savion.huji.ac.il טלפון: 02-5882545

כניסה למערכת הרישום