תואר מוסמך במשפטים

הלימודים לתואר מוסמך במשפטים נועדו לאפשר לבעלי תואר בוגר במשפטים להעמיק ולמקד את השכלתם המשפטית באחד מתחומי ההתמחות או התמחויות המשנה המפורטים בהמשך.

לימודי המוסמך מתקיימים בשני מסלולים:

מסלול מחקרי (עם עבודת גמר) באחד מתחומי ההתמחות.

מסלול לא-מחקרי (ללא עבודת גמר) באחד מתחומי ההתמחות או ללא התמחות.

 1. היקף הלימודים במסלול המחקרי הינו 32 נ"ז.
 2. היקף הלימודים במסלול הלא מחקרי הינו 36 נ"ז.
 3. ניתן להשלים את הלימודים תוך שני סמסטרים או לפרוס עד ארבעה סמסטרים.
 4. ניתן להתחיל את הלימודים בכל סמסטר.

 

מבנה הלימודים לתואר מוסמך במשפטים LL.M:

תואר מוסמך במשפטים   LL.M מוצע בארבעה מסלולים: (לפירוט תכניות הלימודים ראו בהמשך).

           א. מסלול כללי

           ב. מסלול עם התמחות, באחד משישה תחומים כמפורט להלן: 

 1. משפט ציבורי: תואר מוסמך במשפטים בהתמחות במשפט ציבורי;
 2. משפט בינלאומי: תואר מוסמך במשפטים בהתמחות במשפט בינלאומי;
 3. משפט פרטי ומסחרי: תואר מוסמך במשפטים בהתמחות במשפט פרטי ומסחרי;
 4. קניין רוחני וטכנולוגיה: תואר מוסמך במשפטים בהתמחות בקניין רוחני וטכנולוגיה;   
 5. משפט פלילי: תואר מוסמך במשפטים במשפט פלילי;
 6. משפט עברי: תואר מוסמך במשפטים במשפט עברי;

 

התמחות מחוץ לפקולטה - במשפט ומדעי החברה

 

מבנה תכנית הלימודים לתואר מוסמך (מחקרי ולא-מחקרי עם התמחות)

 1. קורסי ליבה לכלל התלמידים לתואר מוסמך בהיקף של 4-5 נ"ז;
 2. קורסי חובה ייחודיים לתחום ההתמחות בהיקף של 4-5 נ"ז;
 3. סדנא מחקרית אחת בתחום ההתמחות בהיקף של 2-3 נ"ז;
 4. סמינר אחד מתחום ההתמחות וסמינר שני מן המוצעים לתואר המוסמך;
 5. קורסים להשלמת היקף הלימודים לתואר, מהם קורסים מכל סוג להשלמת 18 נ"ז במסלול ההתמחות (במסלול הלא מחקרי) או 16 נ"ז (במסלול המחקרי), והיתרה מתוך המבחר המוצע בפקולטה;
 6. עבודת גמר (במסלול המחקרי בלבד).

 

מבנה תכנית הלימודים לתואר מוסמך כללי במשפטים

 1. קורסי ליבה לכלל התלמידים לתואר מוסמך בהיקף של 4-5 נ"ז;
 2. קורסי חובה ייחודיים לתחום ההתמחות בהיקף של 4-5 נ"ז;
 3. סדנא מחקרית אחת בתחום ההתמחות בהיקף של 2-3 נ"ז;
 4. סמינר אחד מתחום ההתמחות וסמינר שני מן המוצעים לתואר המוסמך;
 5. קורסים להשלמת היקף הלימודים לתואר, מהם קורסים מכל סוג להשלמת 18 נ"ז במסלול ההתמחות (במסלול הלא מחקרי) או 16 נ"ז (במסלול המחקרי), והיתרה מתוך המבחר המוצע בפקולטה;
 6. עבודת גמר (במסלול המחקרי בלבד).

 

הרשמה לתואר מוסמך במשפטים