תואר מוסמך במשפטים

הלימודים לתואר מוסמך במשפטים נועדו לאפשר לבעלי תואר בוגר במשפטים להעמיק ולמקד את השכלתם המשפטית באחד מתחומי ההתמחות או התמחויות המשנה המפורטים בהמשך.

לימודי המוסמך מתקיימים בשני מסלולים:

מסלול מחקרי (עם עבודת גמר) באחד מתחומי ההתמחות.

מסלול לא-מחקרי (ללא עבודת גמר) באחד מתחומי ההתמחות או ללא התמחות.

היקף הלימודים במסלול המחקרי הינו 32 נ"ז.

היקף הלימודים במסלול הלא מחקרי הינו 36 נ"ז.

 

 

מבנה הלימודים לתואר מוסמך במשפטים LL.M:

תואר מוסמך במשפטים   LL.M מוצע בארבעה מסלולים: (לפירוט תכניות הלימודים ראו בהמשך).

           א. מסלול כללי

           ב. מסלול עם התמחות, באחד משישה תחומים כמפורט להלן: 

 1. משפט ציבורי: תואר מוסמך במשפטים בהתמחות במשפט ציבורי;
 2. משפט בינלאומי: תואר מוסמך במשפטים בהתמחות במשפט בינלאומי;
 3. משפט פרטי ומסחרי: תואר מוסמך במשפטים בהתמחות במשפט פרטי ומסחרי;
 4. קניין רוחני וטכנולוגיה: תואר מוסמך במשפטים בהתמחות בקניין רוחני וטכנולוגיה;   
 5. משפט פלילי: תואר מוסמך במשפטים במשפט פלילי;
 6. משפט עברי: תואר מוסמך במשפטים במשפט עברי;

 

מבנה תכנית הלימודים לתואר מוסמך (מחקרי ולא-מחקרי עם התמחות)

1. קורסי חובה לכלל התלמידים לתואר מוסמך במשפטים בהיקף 4-5 נ"ז;

2. קורסי חובה ייחודיים לתחום ההתמחות בהיקף 4-5 נ"ז;

3. סדנה מחקרית אחת לפחות, בהיקף של 2-3 נ"ז;

4. שני סמינריונים בתחום ההתמחות;

5. קורסי בחירה בתחום ההתמחות (או בתחום התמחות המשנה) להשלמת מכסת השיעורים לתואר;

6. עבודת גמר (במסלול המחקרי בלבד).

 

מבנה תכנית הלימודים לתואר מוסמך כללי במשפטים

 1. קורסי חובה כלליים לתואר מוסמך במשפטים בהיקף 4 נ"ז;
 2. קורסי חובה של תחום ההתמחות בהיקף של 4 נ"ז לפחות;
 3. סדנה מחקרית אחת לפחות בהיקף של 2 או 3 נ"ז;
 4. שני סמינריונים מתוך הסמינריונים בלימודי מוסמך;
 5. קורסי בחירה מתוך קורסי הבחירה בלימודי מוסמך להשלמת מכסת השיעורים לתואר.

 

הרשמה לתואר מוסמך במשפטים

ראש הוועדה ללימודים מתקדמים: פרופ' מרגית כהן, margit.cohn@mail.huji.ac.il

היועץ לתואר מוסמך: פרופ' משה הירש,  moshe.hirsch@mail.huji.ac.il

רכזת לימודי המוסמך: גב' פאולה צמח,  paulaz@savion.huji.ac.il טלפון: 02-5882545

כניסה למערכת הרישום