עמיחי וסרטיל

עמיחי וסרטיל

נושא עבודת המחקר: שיקולי גמול בדיני נזיקין.

שם המנחה: פרופ' ראם שגב.