תכנית מואצת לתואר מוסמך במשפטים

תכנית מואצת ללימודי תואר מוסמך במשפטים.

מאפייני התכנית

 • כל המרצים הם חברי הסגל האקדמי הבכיר של הפקולטה.
 • הלימודים מתקיימים אך ורק בימי ג' אחר הצהריים ובימי ו' לפני הצהריים.
 • הדרישה להשלמת התואר: 36 נקודות זכות.
 • ניתן להשלים את הלימודים בתוך 3 סמסטרים.
 • ניתן להתחיל את הלימודים בכל סמסטר.
 • הכשרה במכלול תחומי המשפט.
 • יחס אישי, כיבוד ואווירת לימודים ייחודית.
 • תנאי קבלה לתכנית:
  ההחלטה בדבר קבלה ללימודי מוסמך נתונה בידי הוועדה ללימודים מתקדמים או מי שהוסמך על-ידה (להלן – "הוועדה"), על בסיס תנאי הסף הבאים:
  • מי שסיים את לימודי התואר הראשון בפקולטה למשפטים של האוניברסיטה העברית, בעל ציון "פטור" באנגלית ברמה אוניברסיטאית (את הפטור ניתן להשיג באמצעות הבחינה הפסיכומטרית או מבחן אמי"ר או לימודים במסגרת אוניברסיטאית. פרטים נוספים במדריך לנרשם והשיג בהם ציון ממוצע משוקלל של 80 לפחות. לעניין זה, יינתן פקטור של חצי נקודה לכל שנה שבין שנת סיום הלימודים שקדמה לשנת 2004 לבין שנת 2004, אך לא יותר מ-10 נקודות בסך הכל.
  • מי שסיים לימודיו במשפטים במוסד מוכר להשכלה גבוהה בישראל, והישגיו באותם לימודים שקולים, לדעת הוועדה, כנגד ההישגים האמורים לעיל, ובעל ציון "פטור" בלימודי אנגלית ברמה אוניברסיטאית (את הפטור ניתן להשיג באמצעות הבחינה הפסיכומטרית או מבחן אמי"ר או לימודים במסגרת אוניברסיטאית. פרטים נוספים במדריך לנרשם).
  • הוועדה רשאית לקבוע תנאים מיוחדים לעניין קבלתו של מי שסיים לימודיו בפקולטה למשפטים בחו"ל.
  • במקרים מיוחדים רשאית הוועדה לפי שיקול דעתה להקל בתנאי הקבלה ללימודי המוסמך, בהתחשב בפרסום מחקרים משפטיים ברמה טובה, וכן בהישגים מיוחדים בעבודות משפטיות, המעידים על כושר משפטי גבוה.
  • הוועדה רשאית לקבוע לימודי השלמה ותנאים מיוחדים לעניין קבלתו של מי שסיים את לימודי התואר הראשון בפקולטה למשפטים של האוניברסיטה העברית בציון שבין 78 ל-80.

 

תכנית הלימודים לשנת תשפ"א

סמסטר א':

יום

שעות

מרצים

יום שלישי:

16:30 עד 18:50

אהוד גוטל

דיני נזיקין למוסמך 

 

19:10עד 21:30

פרופ' יהונתן גבעתי

דיני מסים למוסמך

יום שישי:

08:30 עד 10:45

עינת אלבין

סוגיות חדשניות בדיני עבודה

 

11:00 עד 13:30

יובל שני + רותם גלעדי

משפט בינלאומי פלילי

סמסטר ב':

יום שלישי: 

16:30 עד 18:50

פרופ' גדעון פרחומובסקי

סוגיות מתקדמות בדיני חברות

 

19:10

עד 21:30

פרופ' גיא הרפז

משפט בינלאומי פומבי

יום שישי: 

08:30עד 10:45

פרופ' איל זמיר + ד"ר אורי כץ

דיני חוזים

 

11:00עד 13:30

ד"ר בני פורת

סוגיות במשפט הפרטי: עיון משווה לאור המשפט העברי


מספר המקומות מוגבל
שכר הלימוד בתכנית: 40,000 ש"ח בלבד (20,000 ש"ח בשנה א' ו-20,000 ש"ח בשנה ב').
לפרטים נוספים ולהרשמה, פנו אל רכזת התכנית גב' יפה אליהו טלפון: 02-5883880; דוא"ל  yafae@savion.huji.ac.il