תכנית מנהלים לתואר מוסמך במשפטים

תכנית ללימודי תואר מוסמך במשפטים.

מאפייני התכנית

 • כל המרצים הם חברי הסגל האקדמי הבכיר של הפקולטה.
 • הלימודים מתקיימים אך ורק בימי ג' אחר הצהריים ובימי ו' לפני הצהריים.
 • קורסים ייחודיים הפתוחים אך ורק לתלמידי התכנית.
 • ניתן להשלים את הלימודים בתוך 3 סמסטרים.
 • ניתן להתחיל את הלימודים בכל סמסטר.
 • הכשרה במכלול תחומי המשפט.
 • יחס אישי, כיבוד ואווירת לימודים ייחודית.

קורסים

להשלמת התואר, יש להשלים בהצלחה 10 קורסים וסמינרים מתוך קורסי התכנית (כל קורס בהיקף של 3 נ"ז) בהיקף כולל של 36 נ"ז. בכל סמסטר יוצעו 4 קורסים. חלה חובת השתתפות בלפחות 10 מתוך 13 המפגשים בכל קורס. בסיום הקורס תתקיים בחינה בכתב.

עבודות סמינריוניות

כתיבת שתי עבודות סמינריוניות בהיקף של 2 נ"ז כל אחת.
העבודות ייכתבו בשני תחומי משפט שבהם עוסקים קורסי התכנית, ובהנחיית המורה המלמד את הקורס. העבודות יהיו בהיקף ובמתכונת המקובלים בעבודה סמינריונית למוסמך באוניברסיטה. התלמידים יציגו את עבודותיהם במפגש מיוחד .

לבוגרי התכנית יוענק התואר "מוסמך במשפטים בתכנית מנהלים (LL.M.) "
להמשך לימודים לתואר דוקטור במשפטים, יידרשו השלמות ובכלל זה כתיבת עבודת גמר למוסמך, השתתפות בסדנת מחקר והשלמה בהצלחה של שני קורסי החובה הכלליים בתכנית המוסמך של הפקולטה .

תכנית הלימודים לשנת תשפ"א

סמסטר א':

יום

שעות

מרצים

יום שלישי:

 

16:30 עד 18:50

אהוד גוטל

דיני נזיקין למוסמך 

 

 

19:10עד 21:30

פרופ' יהונתן גבעתי

דיני מסים למוסמך

יום שישי:

08:30 עד 10:45

עינת אלבין

סוגיות חדשניות בדיני עבודה

 

11:00 עד 13:30

יובל שני + רותם גלעדי

משפט בינלאומי פלילי

סמסטר ב':

יום שלישי: 

16:30 עד 18:50

פרופ' גדעון פרחומובסקי

סוגיות מתקדמות בדיני חברות

 

19:10

עד 21:30

פרופ' גיא הרפז

משפט בינלאומי פומבי

יום שישי: 

08:30עד 10:45

פרופ' איל זמיר + ד"ר אורי כץ

דיני חוזים

 

11:00עד 13:30

ד"ר בני פורת

סוגיות במשפט הפרטי: עיון משווה לאור המשפט העברי

 


מספר המקומות מוגבל
שכר הלימוד בתכנית: 40,000 ש"ח בלבד (20,000 ש"ח בשנה א' ו-20,000 ש"ח בשנה ב').
לפרטים נוספים ולהרשמה, פנו אל רכזת התכנית גב' יפה אליהו טלפון: 02-5883880; דוא"ל  yafae@savion.huji.ac.il
בקרו אותנו גם בפייסבוק.

 

תקנון תכנית מנהלים לתואר מוסמך במשפטים (LL.M. )

א. מטרות התכנית והוראות כלליות

 • תכנית המנהלים לתואר מוסמך במשפטים (להלן: "התכנית") מיועדת להעניק השכלה משפטית גבוהה לבעלי תואר בוגר במשפטים. קהל היעד של התכנית הוא משפטנים שסיימו את לימודיהם לתואר בוגר במשפטים לפני למעלה משבע שנים. התכנית כוללת לימודים מתקדמים במכלול תחומי המשפט. ההוראה בכל אחד מן הקורסים בתכנית כוללת דיון ביקורתי ברמה גבוהה בדוקטרינות המשפטיות הרלוונטיות בישראל ובמשפט המשווה ובתיאוריות המרכזיות שפותחו במחקר האקדמי בכל אחד מן התחומים בעשור האחרון.
 • האמור בתקנון זה בא בנוסף לאמור בתקנון הלימודים הכללי של הפקולטה למשפטים. הוראות התקנון הכללי חלות גם ביחס לתכנית.

ב. תנאי קבלה

 • יתקבלו לתכנית בעלי תואר בוגר במשפטים (LL.B. או J.D.).
 • יתקבלו ללימודים תלמידים שהציון הממוצע המשוקלל שלהם בלימודי הבוגר הוא 80 לפחות. הציון הקובע למועמדים שסיימו את לימודיהם לפני שנת 2004 יהיה הציון הממוצע המשוקלל בתוספת חצי נקודה בגין כל שנה שבין שנת סיום הלימודים לבין שנת 2004. דרישות אלה מהוות תנאי סף בלבד; ההחלטה בדבר קבלה נתונה בידי הוועדה.
 • במקרים מיוחדים יתקבלו ללימודים על תנאי תלמידים שממוצע הציונים שלהם בלימודי הבוגר בפקולטה למשפטים של האוניברסיטה העברית הוא מעל 78. תלמידים אלה יוכלו להתקבל כתלמידים מן המניין אם הציון הממוצע שלהם בשלושה הקורסים הראשונים שילמדו בתכנית יהיה 82 לפחות.

ג. מבנה התכנית

 • הלימודים בתכנית יתקיימו בימי ג' מ-16:30 ואילך; ובימי ו' לפני הצהריים.
 • כל הקורסים במסגרת התכנית מיועדים אך ורק לתלמידי התכנית. המורים בקורסים אלה הם חברי הסגל האקדמי הבכיר בפקולטה למשפטים ומורים בכירים בפקולטה.
 • להשלמת התואר, יש ללמוד 10 קורסים וסמינרים בהיקף כולל של 34 נ"ז לפי הפירוט:
  א) השלמה בהצלחה של 10 קורסים (בהיקף של 3 נ"ז כל אחד) מתוך הקורסים שיוצעו במסגרת התכנית. בכל סמסטר יוצעו 4 קורסים.
  ב) כתיבת שתי עבודות סמינריוניות בהיקף של 2 נ"ז כל אחת.
 • הוראות לגבי הקורסים: קיימת חובת השתתפות בלפחות 10 מבין 13 המפגשים בכל קורס. בסיום הקורס תתקיים בחינה בכתב.
 • הוראות לגבי הסמינרים: כל תלמיד יכתוב שתי עבודות סמינריוניות בשני תחומי משפט שבהם למד קורסים במסגרת התכנית, ובהנחיית המורה המלמד את הקורס. העבודות יהיו בהיקף ובמתכונת המקובלים בעבודה סמינריונית למוסמך באוניברסיטה. כל תלמיד יציג את עבודתו במפגש מיוחד להצגת העבודות.
 • משך הלימודים: ניתן להשלים את הלימודים בתכנית בתוך שלושה סמסטרים. יש להשלים את הלימודים בתוך שלוש שנים לכל היותר.
 • לבוגרי התכנית יוענק התואר "מוסמך במשפטים בתכנית מנהלים (LL.M.)".
 • לשם המשך לימודים לתואר דוקטור במשפטים יידרשו השלמות ובכלל זה כתיבת עבודת גמר למוסמך, השתתפות בסדנת מחקר והשלמה בהצלחה של שני קורסי החובה הכלליים בתכנית המוסמך של הפקולטה. דרישות אלה מהוות תנאי סף בלבד; ההחלטה בדבר קבלה לתואר דוקטור נתונה בידי הוועדה.

ד. שכר לימוד

 • התכנית היא חוץ-תקציבית, כלומר אינה ממומנת בידי ות"ת.
 • על התכנית יחול, בשינויים המחויבים, תקנון שכר לימוד של האוניברסיטה העברית.