תכנית מואצת לתואר מוסמך במשפטים

מאפייני התכנית

 • כל המרצים הם חברי הסגל האקדמי הבכיר של הפקולטה.
 • הלימודים מתקיימים אך ורק בימי ג' אחר הצהריים ובימי ו' בבוקר בזום.
 • הדרישה להשלמת התואר: 36 נקודות זכות.
 • ניתן להשלים את הלימודים בתוך 3 סמסטרים או לפרוש אותם על פני 4 סמסטרים.
 • ניתן להתחיל את הלימודים בכל סמסטר.
 • הכשרה במכלול תחומי המשפט.
 • תכנית לימודים ייחודית ומואצת – קורסים ייחודיים הפתוחים אך ורק לתלמידי התכנית וביניהם: סוגיות נבחרות במיסוי, ניתוח כלכלי של המשפט למוסמך, ההשלכות של מגפת הקורונה על מגוון ענפי המשפט, דיני קניין רוחני, סוגיות במשפט וחברה, תאוריה ומחקר משפטי, זכויות חברתיות במשפט הישראלי ובמשפט העברי.
 • יחס אישי, כיבוד ואווירת לימודים ייחודית.
 • תנאי קבלה לתכנית:
  ההחלטה בדבר קבלה ללימודי מוסמך נתונה בידי הוועדה ללימודים מתקדמים או מי שהוסמך על-ידה (להלן – "הוועדה"), על בסיס תנאי הסף הבאים:
  • מי שסיים את לימודי התואר הראשון בפקולטה למשפטים של האוניברסיטה העברית, בעל ציון "פטור" באנגלית ברמה אוניברסיטאית (את הפטור ניתן להשיג באמצעות הבחינה הפסיכומטרית או מבחן אמי"ר או לימודים במסגרת אוניברסיטאית. פרטים נוספים במדריך לנרשם והשיג בהם ציון ממוצע משוקלל של 80 לפחות. לעניין זה, יינתן פקטור של חצי נקודה לכל שנה שבין שנת סיום הלימודים שקדמה לשנת 2004 לבין שנת 2004, אך לא יותר מ-10 נקודות בסך הכל.
  • מי שסיים לימודיו במשפטים במוסד מוכר להשכלה גבוהה בישראל, והישגיו באותם לימודים שקולים, לדעת הוועדה, כנגד ההישגים האמורים לעיל, ובעל ציון "פטור" בלימודי אנגלית ברמה אוניברסיטאית (את הפטור ניתן להשיג באמצעות הבחינה הפסיכומטרית או מבחן אמי"ר או לימודים במסגרת אוניברסיטאית. פרטים נוספים במדריך לנרשם).
  • הוועדה רשאית לקבוע תנאים מיוחדים לעניין קבלתו של מי שסיים לימודיו בפקולטה למשפטים בחו"ל.
  • במקרים מיוחדים רשאית הוועדה לפי שיקול דעתה להקל בתנאי הקבלה ללימודי המוסמך, בהתחשב בפרסום מחקרים משפטיים ברמה טובה, וכן בהישגים מיוחדים בעבודות משפטיות, המעידים על כושר משפטי גבוה.
  • הוועדה רשאית לקבוע לימודי השלמה ותנאים מיוחדים לעניין קבלתו של מי שסיים את לימודי התואר הראשון בפקולטה למשפטים של האוניברסיטה העברית בציון שבין 78 ל-80.

 

תכנית הלימודים לשנת תשפ"ב

סמסטר א':

שעות

מס' הקורס

מרצים ושם הקורס

יום שלישי:

16:30-19:00

62190

דוד גליקסברג: סוגיות נבחרות במיסוי

 

19:10-21:40

 

יהונתן גבעתי: ניתוח כלכלי של המשפט למוסמך.

יום שישי:

08:30-11:00

חדש

כמה מרצים: ההשלכות של מגפת הקורונה על מגוון ענפי המשפט

 

11:10-13:40

62195

ד"ר קטיה אסף: דיני קניין רוחני

סמסטר ב':

 

 

 

יום שלישי:

16:30-19:00

62069

אילן בנשלום: מיסוי תאגידים

 

19:10-21:40

חדש

קרן וינשל: סוגיות משפט וחברה

יום שישי:

08:30-11:00

חדש

עינת אלבין: תאוריה ומחקר משפטי

 

11:15-14:45

חדש

בני פורת: זכויות חברתיות במשפט הישראלי ובמשפט העברי. סמינר

 

מספר המקומות מוגבל
שכר הלימוד בתכנית: 40,000 ש"ח בלבד (20,000 ש"ח בשנה א' ו-20,000 ש"ח בשנה ב').
לפרטים נוספים ולהרשמה, פנו אל רכזת התכנית גב' יפה אליהו טלפון: 02-5883880; דוא"ל  yafae@savion.huji.ac.il