דנה מנחה

Donna Minha

נושא עבודת הדוקטורט: חבות תאגידים במשפט הבינלאומי הסביבתי.

מנחים: פרופ' יובל שני, פרופ' דייוויד האנטר.