מרכז חשין ללימודי משפט מתקדמים מהווה מסגרת ללימודים לתואר שני (מוסמך) ושלישי (דוקטורט) במשפטים באוניברסיטה העברית. המרכז מעניק מלגות לכל התארים, לרבות מלגות מלאות לתלמידות/ים שמקדישות/ים את מלוא זמנן/ם למחקר לדוקטורט, ומלגות לפוסט דוקטורט, ומרכז את הקורסים והסדנאות המיועדת לתלמידות/ים לתארים מתקדמים.

המרכז הוקם בשנת 2016 אמצעות תרומה של משפחת חשין להנצחת זכרו של ד"ר מישאל חשין.