מלגות לתואר שני

קול קורא תפשג

פרסים

הפקולטה למשפטים מעניקה שורה של פרסים על הצטיינות בלימודים, בכתיבת עבודת מחקר ובפעילות חברתית. הפרסים השונים כוללים גם מענק כספי, אך עיקרם הוא הכבוד והיקר הנובעים מההכרה הפומבית בהצטיינות. חלק מהפרסים מוענקים בטקס חגיגי שמתקיים במהלך שנת הלימודים (מועד הטקס מתפרסם במהלך השנה) בהשתתפות התורמים או קרוביהם שבזכות נדיבותם מוענקים הפרסים.

ההחלטה בדבר הענקת הפרסים מתקבלת על דעת ועדת הפרסים של הפקולטה, שבראשה מכהן ד"ר יצחק קוגלר. מרכזת הוועדה היא גב' יפה אליהו, וניתן לפנות אליה בכל עניין הקשור לעבודת הוועדה. 

בעקבות פרסום 'קול קורא' להגשת מועמדות לפרסים, תלמידים הרואים עצמם מתאימים לקבלת הפרס, יכולים להגיש את נימוקיהם לוועדה. ההחלטה בדבר הענקת הפרסים מבוססת בעיקרה על הישגיהם של התלמידים ועל פעילותם בשנת הלימודים הקודמת לשנת מתן הפרס. לצד הפרסים שהפקולטה מעניקה בהליך של הגשת מועמדות בידי תלמידי הפקולטה, היא מעניקה פרסים נוספים ללא הליך של הגשת מועמדות, בהתאם לנתונים שמצויים בידה ועל דעת ועדת הפרסים.

 

לצד הפרסים שהפקולטה מחלקת, לעתים היא מקבלת במהלך השנה הודעות על פרסים ומלגות המחולקים מטעם גופים שונים מחוץ לפקולטה. הודעות אלו מתפרסמות בלוח המודעות באתר, ולכן מומלץ לעיין בו מדי פעם. 

הפקולטה רשאית להחליט שלא לחלק פרס מסוים בשנת לימודים מסוימת או בנסיבות מתאימות - לחלק את הפרס בין כמה זוכים. החלטותיה של ועדת הפרסים בדבר הזוכים מתפרסמות במהלך השנה.

 

בקשות למלגות ולפרסים ניתן להפנות גם אל:

 

פרסים בהליך הגשת מועמדות

תלמידים בפקולטה, החל בשנה ב' ללימודיהם, רשאים להגיש מועמדות בהתאם לתנאים המפורטים ליד כל פרס.

 

הליך הגשת המועמדות לפרס

ניתן להגיש מועמדות ליותר מפרס אחד. יש לשלוח את הבקשה לקבלת פרס למייל:

Law-prizes-scholarships@mail.huji.ac.il

בשורת הנושא של המייל, יש לכתוב את שם הפרס שאליו מתייחסת הבקשה. אם נשלחות בקשות ליותר מפרס אחד, יש לשלוח מייל נפרד לכל פרס, ובכל מייל נפרד כזה יש לכתוב בשם הנושא את שם הפרס שאליו מתייחסת הבקשה.
המועד האחרון להגשת הבקשות בשנה זו הוא יום שני 18 בדצמבר 2017 בשעה 11:00 בבוקר (מלבד פרס בלטמן, ראו בפרטים על פרס זה).
לבקשה יש לצרף מסמכים אלו (לכל פרס בנפרד):

  1. מכתב בקשה למלגה
  2. קורות חיים
  3. גיליונות ציונים של כל שנות הלימודים בפקולטה
  4. כל חומר רלוונטי אחר לפרס הנדון
  5. מכתבי המלצה (לא חובה).

 

פרסים על הצטיינות בלימודים ו/או על עשייה חברתית

פרס אריה (פפה) פלדמן: מיועד לתלמידים לתואר בוגר או מוסמך בפקולטה המצטיינים בלימודים, בעשייה חברתית ובעלי כישרון אמנותי. הבקשה תכלול גם פירוט של העשייה החברתית ושל הכישרון האמנותי (רצוי לצרף המלצות על העשייה החברתית). הפרס יוענק לתלמיד אחד או לשני תלמידים. גובה הפרס (הכולל) הוא לרוב כ-3,000 ש"ח.

 

פרסים על הצטיינות במשפט עברי

  1. פרס יעקב הרצוג: ניתן על הצטיינות בלימודי משפט עברי בתואר מוסמך או דוקטור במשפטים. הפרס יוענק לתלמיד/ה אחד/ת. גובה הפרס כ-3000 ש"ח.
  2. פרס יעקב רבינוביץ': מיועד לתלמידים מצטיינים במשפט עברי הזקוקים לתמיכה כלכלית. הבקשה תכלול גם הסבר בדבר הצורך בסיוע כלכלי. הפרס יוענק לתלמיד/ה אחד/ת. גובה הפרס כ-1,700 ש"ח.
  3. פרס רחמן בחנה: מיועד לתלמידי הפקולטה הלומדים בשנת הלימודים הנוכחית לתואר מוסמך או דוקטור למשפטים. הפרס יוענק לתלמיד/ה אחד/ת על עבודה מצטיינת במשפט עברי שנכתבה במסגרת הלימודים בפקולטה. גובה הפרס הצפוי הוא כ-7,000 ₪, והוא יוענק בטקס שייערך בחוג למחשבת ישראל.

 

פרסים ללא הגשת מועמדות

פרס יוליוס סטון: לתלמיד/ה מצטיין/ת הלומד/ת  לתואר מוסמך או לתואר דוקטור, על הצטיינות בפילוסופיה של המשפט.