קול קורא לעמיתי מחקר

קול קורא לעמיתי מחקר 
(מלגות מחייה לתלמידי/ות תואר שלישי מצטיינים)
לשנת הלימודים תשע"ט

 

הפקולטה למשפטים מעניקה מלגות לתלמידי/ות מחקר (תואר שלישי) מצטיינים אשר מקדישים את מלוא זמנם ומרצם לפעילות מחקרית במסגרת הפקולטה. המשתתפים/ות בתכנית יכהנו כעמיתי מחקר בפקולטה למשפטים במשך שלוש שנים,במהלכן יהיו זכאים למלגת מחייה בסך כ-7,000₪ לחודש ולשטח עבודה משרדי.

עמיתי המחקר ישולבו גם בפעילות האקדמית של אחד מהפורומים המחקריים הפעילים בפקולטה. יכולים להגיש מועמדות תלמידי/ות תואר שלישי נוכחיים וכן מי שמבקשים להירשם לתואר שלישי בשנת הלימודים הבאה (תשע"ט). מועמדים שמבקשים להתקבל לתואר שלישי יגישו את כל המסמכים הנדרשים להגשת המועמדות לקבלה ללימודים (פרטים באתר) ביחד עם מסמכי המועמדות למלגת עמיתי המחקר. המועד האחרון להגשת מועמדות הינו 1בינואר 2018.

לפרטים נוספים ראו אתר הפקולטה. שאלות ניתן להפנות לגב' יפה אליהו, רכזת לימודי תואר שלישי בפקולטה, טלפון 02-5883880 בדוא"ל yafae@savion.huji.ac.il.