מלגות דוקטורט

קול קורא תפשג

הפקולטה למשפטים מכריזה על הענקת מלגות מחייה לתלמידי/ןת תואר שלישי לשנת הלימודים תשע"ח במגוון תחומי מחקר

שם המלגה והגוף המעניק

תחומי מחקר

תנאים לקבלת המלגה

סכום המלגה

כתובת למשלוח הבקשות

מלגות עמיתי מחקר

כל תחומי המחקר

הצטיינות

מלגה תלת שנתית בגובה  של

 84,000 ₪

גב' יפה אליהו רכזת לימודי תואר שלישי

דוא"ל: yafae@savion.huji.ac.il

מלגת מרכז חשין ללימודים מתקדמים

כל תחומי המחקר

המלגה תינתן על בסיס צרכים סוציו-אקונומיים לאוכלוסייה מהפריפריה החברתית של מדינת ישראל

מלגה חד שנתית עד גובה של 84,000 ₪

מרכז חשין ללימודים מתקדמים

דוא"ל: yafae@savion.huji.ac.il

מלגת מרכז דריפוס בחקר סכסוכים

חקר סכסוכים

הצטיינות

מלגה חד שנתית בגובה של 20,000-40,000 ₪

גב' יפה אליהו רכזת לימודי תואר שלישי

דוא"ל: yafae@savion.huji.ac.il

מלגת המרכז לחקר הרב תרבותיות והמגוון

חקר הרב תרבותיות

הצטיינות

מלגה חד שנתית בגובה של  20,000-25,000 ₪

המרכז לחקר הרב תרבותיות והמגוון

דוא"ל: diversity@mail.huji.ac.il

 

תנאים כללים:

המלגות מיועדות לתלמידי/ות התואר השלישי מצטיינים/ות שמקדישים את מלוא זמנם לפעילות מחקרית במסגרת הפקולטה.

המלגות כפופות לתקנון האוניברסיטה העברית למלגות מחיה לתלמידי מוסמך ודוקטור.

ממקבלי המלגה תידרש נוכחות רציפה ומעורבות בפעילות האקדמית.

 

הנחיות להגשת הבקשות:

יש להגיש את המועמדות בפורמט דיגיטאלי ובעותק קשיח לכתובת המלגה הרלוונטית.

על  הבקשות לכלול את המרכיבים הבאים:

  1. גיליון ציונים בלימודי התואר הראשון והשני.
  2. קורות חיים (בעברית או באנגלית).
  3. תיאור קצר של  עבודת המחקר (עד 2 עמודים).
  4. מכתב המלצה ממנחה עבודת התיזה ומהמנחה המיועד.
  5. הצהרת כוונות לגבי תכניות לעתיד.
  6. לבקשות על בסיס צרכים סוציו-אקונומיים יש לצרף הצהרה על מקורות ההכנסה והעיסוקים האחרים הצפויים בשנת הלימודים.

 

בקשות תתקבלנה עד לתאריך 13 בינואר 2020