השתלמויות דוקטורנטים בחו"ל

 

קיימות שתי אפשרויות מרכזיות לשהות של תקופת מחקר בחו"ל:

1.

תכניות חוקר אורח

תכניות אלה קיימות באוניברסיטאות כגון הארוורדיילקולומביהNYUג'ורג'טאוןסטנפורד, אוקספורד, והן מתאימות לדוקטורנטים המצויים בשלב ב' אשר יכולים להציג תכנית עבודה מסודרת ועצמאית על המחקר שלהם. תכניות אלה כרוכות בשכר לימוד הנע בין כ-2,000 ל-10,000 דולר בשנה, וכן בעמידה בהליך קבלה פורמאלי הכולל הגשת מועמדות בדומה לקבלה לתכניות אקדמיות אחרות (לימודי llm וכדומה). משכן של תכניות אלה הוא בדרך כלל בין סמסטר אחד לשנת לימודים אקדמית, שבמסגרתה מצופה המועמד לשהות באוניברסיטה המארחת. במקרים רבים, הליך הקבלה מותנה במציאת מנחה אשר ייתן את חסותו לביקור. לעתים, יקיים מנחה זה קשר עבודה רציף עם המועמד, קשר אשר יסייע לקידום העבודה והרחבת אופקיה.

בעת בחירת התכנית, מומלץ לברר באוניברסיטה המארחת מה מבנה התכנית ולוודא נושאים שונים החשובים ליצירת סביבת עבודה נעימה ומועילה. למשל: אם ישנו פורום של חוקרים אורחים; אם חוקרים אורחים זכאים להשתתף בפורום הדוקטורנטים ובפורומים סטודנטיאליים אחרים; אם הם זכאים להשתתף בקורסים וכדומה.

 

2.

זכויות ספרייה (Library privilages)
תכניות אלה קיימות גם הן במגוון של אוניברסיטאות (כדוגמת: הארוורדיילקולומביה). הן כרוכות בדרך כלל בתשלום סמלי ובמילוי טופס מנהלי בלבד, ומאפשרות למועמד לקבוע את מועדי השהות שלו ומשכה באופן עצמאי. תכניות אלה מעניקות גישה לשירותי הספרייה של האוניברסיטה המארחת, אולם אינן מעניקות מעמד רשמי במסגרתה, ולכן אינן כוללת הנחיה או השתתפות בפורומים שונים. תכניות אלה מתאימות במיוחד למי שבאמת זקוקים לשירותיה של ספריה מסוימת, מעוניינים בגישה למוסד אקדמי בעת שהות מתוכננת ממילא באותו מקום, או כאלה המעוניינים ומסוגלים להיחשף בעצמם לאוניברסיטה המארחת.

אפשרות אחרת העומדת בפני חוקרים המבקשים לבלות זמן קצר יותר בחו"ל היא השתתפות בקורסים ממוקדים או summer schools. תכניות אלה נחלקות לפי תחומי עניין ומשכן משתנה (נע בין ימים ספורים עד כחודש). חלק מהתכניות הן חד-פעמיות, ואחרות קבועות, ובחלק מהן ישנה אפשרות לקבל סיוע במימון מהתכנית עצמה. עם זאת, החשיפה במסגרת תכניות אלה לאוניברסיטה המארחת מצומצמת יחסית, והאפשרות לקשור קשרים מועטה. לכן, תכניות אלה מומלצות רק למעוניינים בקורסים עצמם. המידע על אודות תכניות כאלה מתפרסם מעת לעת באתר הפקולטה ובאתרים מקצועיים שונים.

תכניות חילופי סטודנטים אינן רלוונטיות בשלב זה לתלמידים לתואר דוקטור.

 

אפשרויות מימון

ברוב התכניות, האוניברסיטה הזרה אינה מציעה מימון משלה לחוקרים, ואף אינה מוכנה לוותר על עלות התכנית. חריג לכך היא NYU אשר מציעה מלגה נדיבה יחסית. לכן, על החוקר המעוניין לצאת לחו"ל להתכונן לשאת בהוצאות התכנית - צורכי הלימוד ובשהות ממושכת בחו"ל. מומלץ לחוקרים לבחון אפשרויות לקבלת מימון לנסיעתם, כולל ממקורות אלה: 
 

1.

ככלל ומתוך הכרה בחשיבותן של השתלמויות בחו"ל, הפקולטה תהיה מוכנה לשקול לאפשר לעמיתי מחקר לשהות במשך סמסטר אחד, ובמקרים יוצאי דופן במשך שני סמסטרים במוסד אקדמי בחו"ל, מבלי שהדבר יפגע במעמדו כעמית מחקר או במלגת המחיה שלו. עם זאת, הדבר כרוך בהסדרת הנושא מראש מול הוועדה ללימודים מתקדמים ובקבלת אישור מראש לנסיעה.

2.

הרשות לתלמידי מחקר מעניקה מלגות השתלמות לדוקטורנטים לצורך נסיעות עבודה. המלגות מיועדות לתלמידי מחקר בשלב ב'. סכומי המלגות קבועים ואינם גבוהים, אולם על פי רוב יש בהן כדי לממן עלויות טיסה.

3.

גופים שונים מציעים מלגות לשהות בחו"ל לפי תחומים. למשל: מרכז הלברט והאגודה הישראלית ללימודים קנדיים מממנים נסיעות לימודים למחקרים בנושא קנדה. יש לעקוב אחר הפרסומים המתפרסמים בנושא מעת לעת.

4.

קיימות מלגות כלליות כגון יד מלגת פולברייט וכן מלגות נוספות שמחלקת האוניברסיטה בין המועמדים למלגת קרן רוטשילד (יד הנדיב). פרטים נוספים ראו באתר המזכירות האקדמית.

5.

תמיד מומלץ לפנות לגב' יפה אליהו-לוי, רכזת דוקטורנטים ופרסים בפקולטה, וליידע אותה בדבר הנסיעה מכיוון שלעתים, ניתן לקבל סיוע נוסף ממקורות פנימיים משתנים.